365 Networks B.V. Privacybeleid 12 Februari 2022

Contactgegevens en verwerkingsverantwoordelijke

365 Networks B.V., gevestigd aan Luchthavenweg 54, 5657EB Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Luchthavenweg 54, 5657EB ,

Eindhoven Nederland

+310403043340

Max Clasener is de Functionaris Gegevensbescherming van 365 Networks B.V. Hij is te bereiken via [email protected] Persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom verwerk wij uw gegevens, en het overzicht van de gegevens die wij verwerken

365 Networks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken My ICT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het optimaliseren van onze website
 • Het in standhouden van klantcontact
 • Het bijhouden van contact gegevens van klanten om zo de klant te kunnen voorzien van facturen offertes en aanbieding via de email.

Geautomatiseerde besluitvorming

My ICT Solutions neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van My ICT Solutions) tussen zit. My ICT Solutions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Twinfield en Basecone voor facturatie, Registrar Domain Registration.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tot 24 maanden na elk bezoek van onze website worden uw gegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken My ICT Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. My ICT Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door My ICT Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

My ICT Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

My ICT Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • 365 Networks B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • 365 Networks B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • 365 Networks B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

365 Networks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

typegegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Zolang u klant bent bij ons en tot 12 maand hierna > Zo kunt u tot 12 maanden na uitschrijving bij ons al uw voorgaande facturen en diensten zien.

Adres > Zolang u klant bent bij ons en tot 12 maand hierna > Zo kunt u tot 12 maanden na uitschrijving bij ons al uw voorgaande facturen en diensten zien.

365 Networks B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. My ICT Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: Google search console

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet door middel van deze cookie kunnen wij onze KPI bepalen en onze website voor onze gebruikers optimaliseren.

Bewaartermijn: 24 maanden

Cookie: Facebook PiXel Marketing

Naam: Facebook PiXel

Functie: Een Cookie die voor ons de conversie en bounce ratio bepaald vanaf het social media platform facebook

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: LinkedIn ads

Functie: Een Cookie die voor ons de conversie en bounce ratio bepaald vanaf het social media platform LinkedIN

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: HotJar

Functie: een Cookie die gedrag van bezoekers van onze website analyseerd op basis hiervan kunnen wij onze website het gebruikers gemak verbeteren.

Bewaartermijn: 12 maanden

Naam: Mail Blue

Functie: een Cookie die de marketing automation verzorgt op het gebied van email automation.

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: HubSpot CRM

Functie: een Cookie die de marketing automation verzorgt op het gebied van CRM.

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: leadpages

Functie: een Cookie die de marketing automation verzorgt op het gebied van web automation.

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: Google Tag Manager

Functie: Google tag manager bepaald op basis van onze cookie melding welke cookies u accepteerd, dit is onderverdeeld in de volgende categorieën., Essentieele cookies, Analytische Cookies en Marketing Cookies.

Bewaartermijn: 24 maanden

365 Networks B.V.

Scroll naar boven